http://csum.cz/

 English version

NOVINKY
aktuální informace o 
  - kongresech a vzdělávacích akcích 
  - nových publikacích a dokumentech 
  - změnách v legislativě 
  - o činnosti ČSU

KONTAKTY na 
  - zajímavá domácí i zahraniční pracoviště
  - odborníky ve výzkumu i praxi

ODBORNÉ INFORMACE
  - z kongresů a vzdělávacích akcích 
  - o zajímavých publikacích 
  - o časopisech 
  - prezentace zákonů norem a vyhlášek

Praxe

O SPOLEČNOSTI 
  - spojení 
  - předsednictvo
  - členové
  - stanovy

ODKAZY na 
  - zdroje v lékařsví a biologii
  - odborné společnosti
  - vědecká pracoviště
  - instituce
  - firmy

ČSU je součástí  Evropské  federace  společností  pro ultrazvuk v medicíně a  biologii EFSUMB

[ EFSUMB NEWSLETTER ]

Oznamujeme všem, že naše společnost má již dva kolektivní členy!
Vedle E.M.S. s.r.o. prokázala také Medata, s.r.o. že má zájem o seriozní a profedsionální přístup k aplikacím sonografie v medicíně.
Děkujeme oběma firmám za podporu naší činnosti.
 

Zpráva z brněnského Dne sonografických kasuistik >

Konference Praktická sonografie XI. spojenou s Pacient a ultrazvuk II.: pozvánka a přihláška. >
Uzávěrka přihlášek a podání abstrakt SE PRODLUŽUJE do 31. 7. 2008!

NOVÁ ZPRÁVA PRO ČLENY : Zpráva pro členy z 28.1.2008 >

VE VÝSTAVBĚ - PROBÍHAJÍ PRÁCE NA SPUŠTĚNÍ NOVÉ VERZE STRÁNEK

 

(c) 2003-2006 [ Tyto strany vznikly ve spolupráci s Ústavem lékařské biofyziky LF UP v Olomouci